Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Realizované aktivity a připravované akce

Rozhovory
Časový rámec: 10/2021-5/2022
Místo konání Pracoviště daného odborníka
Průběh: Nejdříve je elektronicky zaslán seznam okruhů, o kterých je veden rozhovor a následně s odstupem cca 1-2 měsíce je realizováno setkání s členem týmu z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Předpokládaná délka trvání rozhovoru je cca 1 hodina. Cílem je zmapovat současnou povahu a obsah služeb v oblasti ponehodové péče, její úskalí a dobré praxe. Účast na rozhovoru je finančně kompenzována.
Diskusní skupiny
Časový rámec: 5/2022-7/2022
Místo konání Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno
Průběh: Setkání 5- 8 odborníků z různých oblastí systému ponehodové péče. Cílem je zachytit optimální možnosti spolupráce mezi jednotlivými složkami systému (IZS na místě nehody, sociální a právní poradenství, psychoterapie). Účast v diskusní skupině je finančné kompenzována.
Workshopy pro odborníky v oblasti ponehodové péče
Časový rámec: 1/2023-4/2023
Místo konání Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno
Průběh: Workshop pro menší skupiny odborníků z různých oblastí systému ponehodové péče. Cílem je předání poznatků zkompletovaných v průběhu řešení projektu.
Závěrečné setkání – konference
Časový rámec: 11/2023
Místo konání Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno

Cílem je předání poznatků zkompletovaných v průběhu řešení projektu širší odborné veřejnosti. Současně bude stanovena partnerská síť sdružující vyškolené odborníky v oblasti ponehodové péče. Na tyto odborníky budou účastníky dopravních nehod vzájemně odkazovat jednotlivé složky systému ponehodové péče i webové stránky.
logo
tel: +420 541 641 711
fax: +420 541 641 712
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Dôležité odkazy
Ponehodovapece Copyright © 2022