Hlavní zásady

1
Nehoda se může stát každému z nás - stačí chvíle nepozornosti, špatné rozhodnutí, únava, nebo podcenění rizik.
2
Vyjádření pocitů není slabost - nikdy není pozdě na to říct: “potřebuji pomoc”, nebo “je mi to líto a omlouvám se“.
3
Přímá úměra neplatí – i banální nehoda může mít pro někoho vážné dopady v oblasti osobního života nebo duševního zdraví.
4
Připraveným je přáno – ať už řádně zaplacené pojištění, dobře sjednaný odtah nebo kvalitní právní služby mohou být v případě nehody velmi nápomocné.
5
Důvěřuj, ale prověřuj – problematika ponehodové péče je oblastí, kde se často přesouvají v rámci odškodného velké finanční částky a je důležité vědět, zda je na nabízená pomoc upřímná a podmínkami férová.
6
Nejsem na to sám – ať už se trápím kvůli zavinění, nebo z důvodu nějaké formy újmy, je možné vyhledat vhodnou psychickou podporu v rodině nebo u odborníků. Při vážných nehodách pomáhá i setkání s lidmi s podobnou zkušeností.
7
Čas je relativní - v případě vyřízení nezbytných administrativních úkonů je důležitá aktivita a dodržování lhůt. Naopak naše psychika potřebuje čas, aby se s událostí vyrovnala a je přirozené, že to představuje u každého člověka jinak dlouhé období.

+420 541 641 711barbora.sulikova@cdv.czdavid.cervinka @cdv.cz

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Copyright © 2023
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.