E-Book

Zajímá Vás problematika ponehodové péče a máte zájem dozvědět se více o této oblasti? Připravili jsme pro Vás první ucelenou knihu obsahující téměř 200 stran zajímavých informací. Tato publikace shrnuje aktuální poznatky v oblasti ponehodové péče, poskytuje podrobný popis situace v České republice a zkoumá možnosti dalšího rozvoje této oblasti.

V knize se důkladně zabýváme optimálními postupy v primární psychologické péči a krizové intervenci po dopravních nehodách. Dále mapujeme možnosti dlouhodobé psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Všechny poznatky jsou založeny na širokém základě informací, včetně zahraničních vědeckých studií, expertních rozhovorů s odborníky v dané oblasti, vlastního dotazníkového šetření a socioekonomické analýzy.

Kniha je určena jak pro organizace, které se věnují psychologickou péčí v této oblasti, tak i pro odborníky z běžné psychologické praxe. Pomocí této knihy je možné získat ucelený odborný přehled o specifikách psychologické péče o účastníky dopravních nehod a přispět tak ke zvýšení kvality života osob zasažených dopravní nehodou.

Výstupy projektu KOMPLEX

Plakát ponehodové péče A0
Leták ponehodové péče

Dále doporučujeme

Dlouhá cesta - průvodce pro rodiče, kterým zemřelo dítě
Dlouhá cesta - stručný průvodce pro rodiče, kterým zemřelo dítě
HZS ČR - leták prožili jsme dopravní nehodu

+420 541 641 711barbora.sulikova@cdv.czdavid.cervinka @cdv.cz

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Copyright © 2023
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.