Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

KOMPLEX je výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou ČR a realizovaný Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., zaměřený na vytvoření systému ponehodové péče v ČR. Je unikátní svým důrazem na komplexitu a zapojením jednotlivých složek ponehodové péče (zdravotní, sociální a psychoterapeutické). Zaměřuje se na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (psychoterapie) a usiluje o jejich propojení. Využívá poznatků jak ze zahraničních zdrojů, tak od tuzemských expertů.
Projekt přináší ucelený komplexní zdroj informací o stavu ponehodové péče v ČR a inovuje současné postupy spolupráce jednotlivých složek pomocí dobrých praxí ze zahraničí i v rámci ČR. Poznatky získané v průběhu řešení projektu budou implementovány ve vzájemné součinnosti subjektů zainteresovaných v projektu (České sdružení obětí dopravních nehod, Asociace dopravních psychologů, Česká asociace pro psychoterapii, Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje).
Součástí projektu jsou rozhovory a diskusní skupiny s experty krátkodobé i dlouhodobé psychologické péče. Dále je mapována prevalence patologických jevů v populaci ČR formou celonárodního dotazníkového průzkumu, což poskytuje pro ČR doposud unikátní data. Na základě současného stavu poznání lze konstatovat, že psychickými či somatickými obtížemi může trpět až 9 z 10 účastníků DN. To je z důvodu každoročního vysokého počtu dopravních nehod významná část populace ČR.
Na základě zpracování kvalitativních i kvantitativních dat projektu bude tvořena kniha a další výsledky (soupis "dobrých praxí", analýza dopadů). Po ukončení projektu budou tyto materiály k dispozici pro odbornou i laickou veřejnost. Pro účastníky dopravních nehod budou vytvořeny edukační materiály o dané problematice a informační materiály o možnostech dostupné následné psychologické péče.
Mimo to bude na konci roku 2022 organizována série workshopů, pro zainteresované odborníky a na konci roku 2023 bude vytvořen web sdružující odborníky v oblasti ponehodové péče, na které budou účasti DN směřováni.
Projekt usiluje o co nejširší praktické uplatnění. Hlavní pilíř, na kterém stojí realizace, jsou tak poznatky zainteresovaných odborníků v dané oblasti. Máte-li zájem zapojit se v průběhu řešení projektu do tvorby nového systému ponehodové psychologické péče (a jste poskytovatelem psychologické péče pro účastníky dopravních nehod), ať už účastí na expertních rozhovorech, focus groups nebo na workshopech, kontaktujte prosím koordinátory projektu:
logo
tel: +420 541 641 711
fax: +420 541 641 712
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Dôležité odkazy
Ponehodovapece Copyright © 2022