Pardubický kraj

Krizové Centrum J.J.Pestalozziho Chrudim

Anna Kopecká

kc@pestalozzi.cz

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Irena Valtová

Na území celé ČR pomáhají

Pomoc účastníkům, kteří přišli při dopravní nehodě o blízkou osobu.

České sdružení obětí dopravních nehod

Pomáhá rodinám při ztrátě dítěte bez rozdílu věku

Dlouhá cesta

Pomoc obětem trestných činů

Bílý kruh bezpečí

Asociace poskytovatelů krizové pomoci

Přehledný adresář poboček občanských poraden v rámci ČR

Asociace občanských poraden

Česká asociace pracovišť linek důvěry

Česká kancelář pojišťoven a Česká asociace pojišťoven

Pomoc při řešení pojistných událostí, užitečné informace

Seznam znalců v oboru lékařství, majetek a dopravní nehody

Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví

Projekt, který vyhledává on-line v soudních rozhodnutích, která se týkají přiznané újmy na zdraví a životě v souvislosti s dopravní nehodou.

Ponehodové advokátní služby

Zbyněk Drobiš

Ponehodové advokátní služby

Radek Novotný

Linka psychické pomoci 116 123

Cesta z krize, z.ú.

Psychologické služby

Lucie Fenklová

Psychologické a terapeutické služby

Marie Herynková

Terapeutické služby

Marek Kříz

+420 541 641 711barbora.sulikova@cdv.czdavid.cervinka @cdv.cz

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Copyright © 2023
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.