Komentář k postupu vyšetřování PČR

Pravděpodobně největší část práce, kterou Policie České republiky ve vztahu k dopravní nehodě vykonává, se odehraje již na samotném místě události, kam většinou po zajištění bezpečí a případné zdravotnické pomoci pro účastníky vyrazí výjezd dopravní policie. Ten je obvykle ve složení dvou příslušníků, kteří místo nehody zajistí, zkontrolují stav zúčastněných, které následně ztotožní a vyžádají si doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Jednotlivé účastníky poté požádají o informace o průběhu dopravní nehody. Policisté poté místo nehody a další stopy zakreslí barevným sprejem, případně označí plechovým číslem, pod kterým jsou stopy evidovány. Poté probíhá detailní focení nehody, vozidel včetně interiéru a také jednotlivých stop. Nehoda a její pravděpodobný průběh se rovněž zakreslí na papír. Zatímco jeden policista vykonává výše zmíněnou činnost, druhý policista většinou sedí ve vozidle a dopravní nehodu eviduje, tzn. zadává ji do systému a vypracovává dokumenty potřebné pro účastníky dopravní nehody, případně pro pojišťovny a jiné subjekty. Takovým dokumentem je například potvrzení o účasti na dopravní nehodě.

Podle závažnosti spáchaného skutku může být výsledkem šetření policie blokové řízení přímo namístě. Pokud řidič s blokovým řízením, případně se sdělením přestupku, nesouhlasí, policista vypracuje záznam o dopravním přestupku, který je předán ke správnímu řízení. V případě, že při dopravní nehodě vzniká podezření ze spáchání trestného činu, je skutek předán k trestnímu řízení. Účastníci dopravní nehody mohou mít pocit, že jsou ve vyšetřování dopravní nehody prodlevy či zdržení. Důvodů k těmto pocitům může být několik – již samotný příjezd příslušníků dopravní policie může chvíli trvat. Zpravidla je to dáno tím, že je výjezd dopravní policie zrovna přítomen u jiné dopravní nehody, případně je základna dopravní policie ve velké vzdálenosti od místa nehody. Prodlevy na místě mohou být způsobeny komplikovaností nehody, počtem účastníků aj., v takovém případě dokumentace nehody zabere více času. V případě zahájení správního či trestního řízení může být prodleva způsobena nutností shromáždit dostatek materiálu a svědeckých výpovědí k tomu, aby mohl být přestupek či trestný čin vyřešen. Někdy mají účastníci dopravní nehody pocit, zvlášť v případě, že je zahájeno správní či trestní řízení, že se jim nikdo nevěnuje, že se jich nikdo na nic neptá, že musejí stále jen čekat. Čekání se může zdát nekonečné, je však jisté, že se v případě potřeby police nebo jiný šetřící orgán účastníkovi sám ozve. Nezapomínejme také na to, že ve velmi náročných, zátěžových nebo stresujících situacích můžeme čas vnímat zkresleně, případně se můžeme cítit “jako na trní” a můžeme tak mít potřebu, aby vše bylo vyřešeno co nejrychleji. V takovém případě je vhodné nezůstat na situaci o samotě, ale kontaktovat například blízké nebo kamarády. Dobrou strategií může být také zaměstnání jinou činností, fyzickou aktivitou, případně provedení nějakého zklidňujícího (například dechového) cvičení.

+420 541 641 711barbora.sulikova@cdv.czdavid.cervinka @cdv.cz

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Copyright © 2023
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.